Geslaagde Eerste Tilburgse Culturendag
15 april 2019
Tweede Pinksterdag
5 juni 2019
Toon alles

Het Tilburgs Vertrouwensexperiment

Ingrid met haar haakwerk-cadeautjes op maat.

Perspectief voor Tilburgers die langdurig in armoede leven

Tussentijds resultaat van het Tilburgs Vertrouwensexperiment bij Peerke Donders 

Op zondagmiddag 19 mei om 14.00 uur staat het Tilburgs Vertrouwensexperiment centraal in de lezingencyclus rondom de expositie ‘Arm in Arm met Peerke’ in het Peerke Donders Paviljoen.

Tilburg is een van de gemeenten waar geëxperimenteerd wordt met minder regels en meer ‎vrijheid in de Participatiewet. Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat mensen met een ziekte of handicap en / of een bijstandsuitkering sneller en makkelijker aan het werk gaan. Deze wet is op 1 januari 2015 ingegaan. Ralf Embrechts van de MOM zal deze presentatie te verzorgen. Toegang gratis.

Het Tilburgs Vertrouwensexperiment is een boeiend experiment waarmee de gemeente Tilburg op zoek is naar mogelijkheden om de uitvoering van de ‎Participatiewet te verbeteren. Helpt het als we daarbij minder regels hanteren? Als burgers méér ‎vrijheid krijgen? Als ze méér vanuit vertrouwen en minder vanuit controle bejegend worden? Of ‎als er een extra bedrag wordt uitgekeerd bij het vinden en behouden van een baan? En misschien ‎nog wel de belangrijkste vraag …zijn mensen gelukkiger als ze minder moeten en meer mogen? ‎

Het Tilburgse Vertrouwensexperiment is in volle gang. Hoewel het te vroeg is om definitieve conclusies te trekken, laat de praktijk zien dat ‘meer vrijheid- minder regels’ en ‘vertrouwen en aandacht’ hun waarde bewijzen. Het resultaat kan niet alleen uitgedrukt worden in harde cijfers. Hoe belangrijk ook, er is méér dat telt dan enkel de uitstroom naar werk. Op zondag 19 mei worden de eerste ervaringen gedeeld, terugkijkend op het proces en vooruitblikkend op de toekomst.

Op zondagmiddag zijn er gesprekken met diverse betrokkenen bij het Tilburgs Vertrouwensexperiment, waaronder de mede-initiatiefnemer Ralf Embrechts (directeur MOM Tilburg), onderzoeker Prof. Ruud Muffels (Tilburg University), de coaches Nicole de Koning en Henk Roffel en deelnemer aan het experiment Ingrid. Onderwerpen van gesprek zijn de aanloop, de uitvoering, het onderzoek en de ervaringen. Juist de verhalen en ervaringen van deelnemers en coaches zullen een belangrijke plek innemen. ‎ Ook zal er gesproken worden over wat we hiervan leren voor het toekomstig beleid. ‎

De tentoonstelling ‘Arm in Arm met Peerke’ vertelt de geschiedenis van de armoede en armoedebestrijding in Tilburg. Het verhaal begint in 1809, het geboortejaar van Peerke Donders, en eindigt in het heden. Op de tentoonstelling wordt onder meer duidelijk gemaakt dat armoede een groot probleem is in Tilburg. 16,6 procent van de huishoudens leeft in armoede, zevenduizend kinderen groeien op in armoede.

Peerke Donders was een Tilburgse missionaris die in de negentiende eeuw partij trok voor de melaatsen en de slaven in Suriname. De naar hem genoemde stichting vertaalt zijn gedachtengoed en idealen naar de huidige samenleving. Aandacht voor armoede is daar een voorbeeld van.    INGRID

Voordat ze deelnam aan het Vertrouwensexperiment, had ze altijd het gevoel ‘gepusht’ te worden. De gemeente ‎zat haar constant op te jagen: ‘Ze praten over je alsof je de hele dag maar op je reet op de bank zit’. En ‎als ze eens hulp zocht, was er weer niemand die tijd had. ‎Dat is nu allemaal anders: haar coach vanuit het Vertrouwensexperiment, ziet ze elke maand. Ze ‎luistert, biedt hulp en denkt mee: ‘Ze vraagt eerst iets voordat ze oordeelt’. Het gaat nu niet meer om ‎de regeltjes, maar om de mens. Het maakt voor Ingrid een wereld van verschil dat ze gezien wordt ‎‎‘inclusief mijn kwaaltjes’.‎ Ingrid is een creatief mens en werkt zeer nauwgezet. Bij haar thuis zie je prachtige gehaakte dieren en ‎knuffels. Ze is echter minder goed in administratie en de omgang met de computer. Het experiment ‎biedt haar gelukkig de kans om daaraan te werken. Ze volgt allerlei cursussen en heeft een ‎ondernemerscoach.‎ Het gevolg: de goedlachse Tilburgse durft weer te dromen over de toekomst: ‘In de oude situatie had ‎ik veel stress. Je leeft bij de dag. Nu kijk ik weer vooruit en denk na over mijn toekomst. Ik wil graag uit ‎de bijstand komen. En ik wil iets bijdragen aan de samenleving. ‎

https://www.omroepbrabant.nl/media/207229/Bijstands-experiment-in-Tilburg-heeft-Ingrids-leven-enorm-verbeterd

Comments are closed.