Een nieuwe hamer voor Kruiswegstatie XI
20 november 2020
Educatie TILburgerschap, Peerke Donders Paviljoen voor schoolgroepen
26 november 2020
Toon alles

Peerke Donderslezing 2021

Centraal thema het universele streven van ‘zorg voor elkaar’ 

Stichting Peerke Donders organiseert met ingang van volgend jaar de Peerke Donderslezing

De bekende Peerke Donderslezing wordt met ingang van volgend jaar door de Stichting Petrus Donders Tilburg georganiseerd. Sinds 2009 is deze jaarlijkse lezing een initiatief van het Wereldpodium. Deze organisatie wil de inhoud van de lezing verbreden en zoekt daarom naar een nieuw concept. Op zijn beurt wil de Stichting Petrus Donders Tilburg de naar de Tilburgse missionaris genoemde lezing voor de toekomst behouden omdat het een waardevol initiatief is gebleken. 

In de lezingen die de Stichting Petrus Donders Tilburg voortaan gaat organiseren staan de zeven ‘Werken van Barmhartigheid’ centraal. Hiermee wordt voortgeborduurd op de lezingen die het Wereldpodium voorheen organiseerde. “Deze werken vormen samen het universele streven dat mensen goed voor elkaar moeten zorgen”, aldus voorzitter Hein van Oorschot van de stichting. “De nieuwe lezingenreeks sluit naadloos aan bij het gedachtengoed van Peerke Donders en ook voor datgene waar onze stichting voor staat en in de praktijk brengt.”

In alles wat de Stichting Petrus Donders Tilburg onderneemt is de universele boodschap van zorg hebben voor elkaar leidend. Dat is onder meer terug te zien in de activiteiten en de tentoonstellingen die worden georganiseerd. Momenteel loopt de expositie over de geschiedenis van de zorg in Tilburg. In deze coronatijd is deze tentoonstelling ‘Van pest tot corona’ goed ontvangen. Ook een tentoonstelling over de armoede in Tilburg trok veel bezoekers. 

Het Wereldpodium organiseert vanaf 2009 de Peerke Donderslezing. In dat jaar werd de 200ste geboortedag van Peerke Donders herdacht en werd het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg-Noord geopend. Verschillende gerenommeerde sprekers vertelden de afgelopen jaren hun verhaal, zoals commissaris van de koning Wim van de Donk, Europarlementariër en premier van België Guy Verhofstad en politica Femke Halsema. De achtste en laatste door het Wereldpodium georganiseerde Peerke Donderslezing werd op 22 november gegeven door rapper en dichter Akwasi.

De Peerke Donderslezing is in goed overleg door het Wereldpodium aan de stichting overgedragen. “We zijn het Wereldpodium dankbaar dat het de Peerke Donderslezing een goede naam heeft bezorgd in Tilburg en landelijk,” aldus voorzitter Hein van Oorschot.  “Wij gaan de lezing zoveel mogelijk koppelen aan onze activiteiten en tentoonstellingen. Wij zijn ervan overtuigd dat we door middel van deze Peerke Donderslezing een bijdrage kunnen leveren aan een stad en een samenleving waarin iedereen er toe doet. Precies datgene waar onze stichting in gelooft.”

Comments are closed.