Heiligverklaring Petrus Donders

Petrus Donders werd in 1982 zalig verklaard. Een werkgroep bevordert zijn heiligverklaring. Daarvoor is een onverklaarbaar wonderlijk feit nodig dat op voorspraak van Petrus Donders werd verkregen. Wie dit heeft meegemaakt, of ervan heeft gehoord, kan zich richten tot:

Mevrouw Claudia Peters
Lusthoflaan 29
2316 HX Leiden.
Een e-mail sturen is ook mogelijk.

MENU