Monumenten

Op het terrein dat we kennen als het Heiligdom aan de Heikant staan een aantal monumenten die gewijd zijn aan Peerke Donders.

Gedachteniskruis

Op de hoek van het kruiswegpark aan de Pater Dondersstraat staat een gedachteniskruis. Het is in 1954 geschonken door een onbekende vereerder van Peerke Donders. Het kruis herinnert aan de bevrijding van Tilburg op 27 oktober 1944, de geboortedag van Peerke Donders. Dat Tilburg van de nazi’s werd verlost op de geboortedag van Peerke Donders droeg sterk bij aan zijn naoorlogse populariteit.

Monument

Dit monument werd in 1933 vervaardigd door Karel Lücker (1882-1958). Het is gehouwen uit dezelfde zandsteen waarvan het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam is gemaakt. Op het monument worden de verschillende stadia uit het leven van Peerke Donders uitgebeeld. Te zien zijn onder meer Peerke Donders werkend aan het weefgetouw in zijn geboortehuis in Tilburg en biddend en werkend tussen de melaatsen in Suriname.

Gedenksteen

Op 20 mei 1923 werd op de plek waar het geboortehuisje van Peerke Donders had gestaan een marmeren gedenksteen geplaatst met het opschrift: Op deze plaats werd 27 Oct. 1809 geboren de Eerbiedwaardige Petrus Donders. De gedenksteen werd bij de herbouw van het geboortehuisje in 1931 in het woonvertrek tussen de twee bedsteden ingemetseld.

Waterput

De huidige Peerke Dondersput is in 1923 geslagen. Het water uit een oudere put en de nieuwe heeft een belangrijke rol in het volksgeloof. Aan het Peerke Donders-water wordt een wonderdadig geneeskrachtige werking toegeschreven. Het gebruik van zulk water is universeel en komt nog steeds overal ter wereld voor. In de directe omgeving van het geboortehuisje van Peerke Donders werd in de middeleeuwen al wonderdadig water geput. Er werden speciale flesjes ontwikkeld om het Peerke Donders-water mee naar huis te nemen. Met water uit deze put werden in 1929 kompressen op een gezwel op het rechterbeen van Lowieke Westland gekoeld. Het Tilburgse jongetje genas prompt. Door dit wonder is Peerke Donders zalig verklaard. De put is in de loop van de jaren vijftig gedempt. In 2004 is hij gerestaureerd.