Ten behoeve van transparantie en verantwoording worden door Stichting Petrus Donders Tilburg onderstaande gegevens openbaar gemaakt.