Stichting Petrus Donders Tilburg en Stichting Vrienden Petrus Donders

Vele mensen zijn betrokken bij de organisatie rond de verering van deze grote Tilburger en Surinamer en bij het dagelijkse beheer van het heiligdom aan de Pater Dondersstraat in Tilburg-Noord. Met de gelukkige groei van de aandacht voor het leven en werk van Peerke en zijn hedendaagse betekenis zijn in de organisatie van het geheel twee stichtingen ontstaan om goed en direct in te kunnen gaan op huidige en toekomstige ontwikkelingen.