Geluksplek
17 maart 2019
Eerste Tilburgse Culturendag
5 april 2019
Toon alles

Wethouder Esmah Lahlah

Ze kwam deze zondag niet met lege handen naar het Peerke Donders Paviljoen, wethouder Esmah Lahlah. Behalve met haar eigen visie over armoede en armoedebestrijding in onze stad, bracht ze twee verhuisdozen vol met zeep, shampoo en andere producten. Bijeengezameld door het Tilburgse College van B&W. In het kader van het project ‘Arm in arm met Peerke’ zamelt het Peerke Donders Paviljoen die producten in voor de Sop- en Zeepplank van het Ronde Tafel Huis, bestemd voor mensen die het goed kunnen gebruiken. In haar lezing benadrukte wethouder Lahlah dat de stad het probleem van armoede of wel geen bestaanszekerheid samen te lijf moeten gaan. Ze had het over een ‘onderklasse’ die ontstaat, soms in verschillende generaties achter elkaar. “Bestaanszekerheid moet de basis zijn voor alle mensen in onze stad. We moeten de tweedeling actief te lijf gaan en daar is maatwerk voor nodig. We moeten niet kijken naar wat mensen niet kunnen, maar waar hun kracht zit.” Het is volgens haar nog maar de vraag of alleen betaald werk er toe doet als instrument om armoede tegen te gaan. Meer: Armoede vergt maatwerk

Comments are closed.