Lezing Gerda de Vries
10 februari 2019
Geluksplek
17 maart 2019
Toon alles

Lezing wethouder Esmah Lahlah op 24 maart

Perspectief voor Tilburgers die langdurig in armoede leven

Lezing wethouder Esmah Lahlah bij Peerke Donders 

Op zondagmiddag 24 maart om 12.00 uur geeft wethouder Esmah Lahlah een lezing over haar streven om inwoners van Tilburg die langdurig in armoede leven een structureler perspectief te kunnen geven. Esmah Lahlah geeft de lezing in het kader van de tentoonstelling ’Arm in arm met Peerke’ in het Peerke Donders Paviljoen, Peerke Donders Park 3 in Tilburg-Noord. Het Paviljoen opent voor deze lezing al om 11.30 uur de deur om iedereen de kans te geven tijdig een goede zitplaats te vinden. De toegang is gratis.

De Tilburgse wethouder betoogt in haar lezing bij Peerke Donders dat de samenleving oog moet hebben voor ieders talent én de toegevoegde waarde daarvan voor de samenleving. Voor armoedebestrijding is een beleid nodig dat niet alleen maar compenseert wat iemand niet heeft, maar vooral ook activeert wat iemand wél kan.   

Esmah Lahlah (38) is sinds 2018 wethouder van de gemeente Tilburg. In haar portefeuille zitten onder meer bestaanszekerheid, arbeidsparticipatie en mondiale bewustwording.

In haar lezing op zondag 24 maart staat Esmah Lahlah ook stil bij de vraag hoe de samenleving omgaat met mensen in armoede. Hoe kan de tweedeling in de samenleving worden tegengegaan? Hoe kan de kloof tussen mensen in armoede en anderen worden overbrugd? Ondersteuning van armen, zo betoogt Esmah Lahlah, zou gericht moeten zijn op meedoen in de samenleving: als vrijwilliger, als werkende of misschien als mantelzorger.    

De tentoonstelling ‘Arm in arm met Peerke’ vertelt de geschiedenis van de armoede en armoedebestrijding in Tilburg. Het verhaal begint in 1809, het geboortejaar van Peerke Donders, en eindigt in het heden. Op de tentoonstelling wordt onder meer duidelijk gemaakt dat armoede een groot probleem is in Tilburg. 16,6 procent van de huishoudens leeft in armoede, zevenduizend kinderen groeien op in armoede. Eerder gaven onder anderen Paul Spapens en Marco Pastors succesvolle lezingen in deze serie bij Peerke Donders. 

Peerke Donders was een Tilburgse missionaris die in de negentiende eeuw partij trok voor de melaatsen en de slaven in Suriname. De naar hem genoemde stichting vertaalt zijn gedachtengoed en idealen naar de huidige samenleving. Aandacht voor armoede is daar een voorbeeld van.     

Comments are closed.