Stichting Vrienden van Petrus Donders

De Stichting Vrienden Petrus Donders is in 2010 ontstaan uit de Pater Donders Vereniging. Deze vriendenstichting moet er voor zorgen dat het gedachtegoed van Peerke levend wordt gehouden en dat gelden en fondsen worden geworven om dagelijks beheer en exploitatie blijvend mogelijk te maken. Het secretariaat is gevestigd op:
Peerke Donders Park 3
5011 XL Tilburg.

De stichting is per mail te bereiken via info@peerkedonders.nl.

De eenvoudige Tilburger Peerke heeft velen in beweging gebracht. Mag zijn voorbeeld navolging krijgen, telkens weer om werken van barmhartigheid en naastenliefde te verrichten en anderen ertoe te bewegen. De huidige organisatie wil dat stimuleren en vooral mee mogelijk maken. Zij hoopt op steun van velen te mogen rekenen.