Gouwe Peerke

De jaarlijkse onderscheiding Het Gouwe Peerke is afgelopen keer toegekend aan De Zonnebloem regio Tilburg. Deze regio telt zestien afdelingen, een in Berkel-Enschot, de rest in de stad. Het Gouwe Peerke wordt aan De Zonnebloem toegekend omdat de jury van oordeel is dat deze organisatie goed werk doet in de traditie van Peerke Donders. Sinds 2010 wordt de onderscheiding toegekend aan organisaties in het 013-gebied die de werken van barmhartigheid in de praktijk brengen.

Uitreiking Gouwe Peerke wederom uitgesteld
Net als in 2021 gaat de uitreiking van het Gouwe Peerke op 14 januari aanstaande niet door. Het bestuur vindt het jammer maar ook onvermijdelijk. Gezien de huidige lockdown en de actuele maatregelen is er geen mogelijkheid om de prijs op dit moment fysiek uit te reiken. Eind 2021 vond gelukkig nog wel de pitchavond plaats, waarop de drie genomineerden hun verhaal deelden met de jury. De drie genomineerden zijn:

– Bijna Thuis Huis Udenhout
– De IC-verpleegkundigen van ETZ
– WeCareNL

Op een later moment besluiten we in welke vorm de uitreiking alsnog in 2022 gaat plaatsvinden. Daarover zullen wij iedereen tijdig informeren.  

Verkiezing Gouwe Peerke vraagt dit jaar om boegbeelden van coronahulp- en zorg in te zenden
Wie verdient volgens u de wisselbokaal en cheque van € 1.500?

Stichting Gouwe Peerke roept mensen op om hun nominatie in te dienen voor de verkiezing van het Gouwe Peerke. Dit jaar worden personen of organisaties uit Tilburg en omliggende dorpen gezocht die in coronatijd bijzondere hulp of zorg hebben geboden aan anderen. Voorzitter Aziza Aboulkacem: “Het zorgen voor zieken of slachtoffers, in de breedste zin des woords, sluit direct aan op de zeven werken van barmhartigheid die de rode draad vormden in het leven van Peerke Donders. Peerke droeg ze niet alleen uit, maar handelde er zelf ook naar. We zoeken naar mooie regionale initiatieven en bijzondere mensen die in coronatijd van betekenis zijn geweest voor anderen. Dat kan zijn op het vlak van fysieke of mentale gezondheid, maar ook als het gaat om welzijn of welke steun dan ook aan mensen die het vanwege Covid-19 moeilijk hadden of door het virus getroffen zijn.” 

Inzenden
Inzenden kan tot en met zondag 3 oktober 2021 via gouwepeerke@live.nl. De jury beoordeelt daarna alle inzendingen en nomineert drie kandidaten voor de titel. De winnaar ontvangt naast een wisselbokaal ook een cheque van €1.500,-. De nummers twee en drie krijgen elk € 500,-. Het thema van dit jaar is gelijk aan het thema van de prijs die vorig jaar niet uitgereikt kon worden. De inzendingen van vorig jaar worden dan ook meegenomen in de jurybeoordeling van dit jaar.

Wisselbokaal en cheque
De verkiezing van het Gouwe Peerke vindt sinds 2010 jaarlijks plaats en is een initiatief van de Stichting Gouwe Peerke. Traditiegetrouw vindt de uitreiking van de wisselbokaal met cheque plaats op de sterfdag van Peerke Donders op 14 januari. De jury verkiest jaarlijks binnen het voor dat jaar vastgestelde thema een organisatie, persoon, vereniging of stichting uit de regio 013 met een barmhartig karakter. Eerder werden onder andere De Zonnebloem, Tante Pollewop en Geen Honger in De Wijk, Slachtofferhulp en Stichting Maluku Tilburg met de titel beloond. Gezien het feit dat er nu nog geen duidelijkheid is over eventuele toekomstige regelgeving omtrent corona, wordt op een later moment beslist op welke wijze de uitreiking plaats zal vinden.

Inzenden?
Draagt u iemand, een organisatie of een goed doel binnen het thema ‘zorg in coronatijd’ een warm hart toe? Stuur dan uiterlijk op 3 oktober 2021 een e-mail naar gouwepeerke@live.nl. Een toelichting wordt op prijs gesteld.