Gouwe Peerke

De jaarlijkse onderscheiding Het Gouwe Peerke is afgelopen keer toegekend aan De Zonnebloem regio Tilburg. Deze regio telt zestien afdelingen, een in Berkel-Enschot, de rest in de stad. Het Gouwe Peerke wordt aan De Zonnebloem toegekend omdat de jury van oordeel is dat deze organisatie goed werk doet in de traditie van Peerke Donders. Sinds 2010 wordt de onderscheiding toegekend aan organisaties in het 013-gebied die de werken van barmhartigheid in de praktijk brengen.

Uitreiking Gouwe Peerke uitgesteld
Helaas gaat de uitreiking van het Gouwe Peerke van 2020 op 14 januari aanstaande ( 2021) niet door. Het bestuur heeft de afgelopen weken meermaals overlegd en is tot het volgende besluit gekomen.

“Na overleg zijn we als bestuur tot de conclusie gekomen dat de huidige omstandigheden ervoor zorgen dat wij de prijs en de genomineerden voor het Gouwe Peerke dit jaar niet het podium kunnen bieden dat zij verdienen. De uitreiking die altijd op de sterfdag van Peerke gehouden wordt in het Peerke Donders Paviljoen, valt in de door de overheid opgelegde lockdown. Dit maakt het onmogelijk om met een grote groep samen te komen. Wij zien het als een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid om de RIVM-regels te respecteren en ieders gezondheid als hoogste prioriteit te beschouwen. Op een later moment besluiten we of en in welke vorm de uitreiking alsnog in 2021 kan plaatsvinden. Lukt dit door de omstandigheden niet, dan schuiven we de uitreiking door naar 2022.”

Stichting Tilburg Maluku wint Gouwe Peerke 2019

Verkiezing Gouwe Peerke sluit aan op de bevrijding van Tilburg

Stichting Peerke Donders heeft de Stichting Maluku Tilburg de titel Gouwe Peerke 2019 gegeven. In 2019 was het thema: vrijheid en bevrijding. Peerke Donders en de bevrijding zijn direct met elkaar verbonden: op 27 oktober, Peerkes geboortedag, werd Tilburg namelijk bevrijd. Voorzitter Aziza Aboulkacem: “Vrijheid sluit daarnaast perfect aan op de zeven werken van barmhartigheid die centraal stonden in het leven van Peerke Donders. Peerke droeg ze niet alleen uit, maar handelde er zelf ook naar. We hopen dan ook veel inzendingen te krijgen die vrijheid vanuit verschillende invalshoeken belichten. Van het bevrijden uit een keurslijf tot het loskomen van belemmerende gedachten, letterlijke bevrijding uit barre omstandigheden of het bijdragen aan acceptatie en jezelf mogen zijn: het zijn zomaar wat perspectieven die dit onderwerp in de kern raken.”
De winnaar ontvangt naast een wisselbokaal ook een cheque van €1.500,-. De nummers twee en drie krijgen elk € 500,-.

Wisselbokaal en cheque
De verkiezing van het Gouwe Peerke vindt sinds 2010 jaarlijks plaats en is een initiatief van de Stichting Peerke Donders. Traditiegetrouw vindt de uitreiking van de wisselbokaal met cheque plaats op de sterfdag van Peerke Donders op 14 januari. Daarom lijkt het alsof de prijsuitreiking een jaar achter loopt. De jury verkiest jaarlijks binnen het voor dat jaar vastgestelde thema een organisatie, persoon, vereniging of stichting uit de regio 013 met een barmhartig karakter. Eerder werden onder andere De Zonnebloem, Tante Pollewop en Geen Honger in De Wijk en Slachtofferhulp met de titel beloond.MENU