Heiligverklaring

Op 23 mei 1982 werd Peerke Donders zalig verklaard. Daarmee erkende de Kerk dat hij de deugden geloof, hoop en liefde – tot God en de mensen – heldhaftig heeft geleefd, maar ook inzake wijsheid, rechtvaardigheid, moed en zelfbeheersing heeft overtuigd. Als religieus waren voor hem tevens de deugden armoede, kuisheid en gehoorzaamheid belangrijk. Zijn nederigheid werd noemenswaardig en heldhaftig bevonden. Ook heeft de Kerk een wonder op zijn voorspraak erkend. Sindsdien mag Peerke Donders in de bisdommen Den Bosch en Paramaribo evenals in de kring van redemptoristen, waartoe hij behoorde, publiekelijk worden vereerd. Voor een heiligverklaring, waarna hij alle mensen publiekelijk als voorbeeld mag worden voorgehouden, eist de Kerk een tweede wonder, een onverklaarbare genezing, op voorspraak van Peerke Donders. Zij ziet een wonder als een bevestiging dat een overledene daadwerkelijk zo nabij God is dat God naar hem luistert.

Heeft u zelf of in uw omgeving een mogelijk onverklaarbare genezing op voorspraak van Petrus Donders meegemaakt, kunt u dit melden aan:
mw. C. Peters, Lusthoflaan 29, 2316 HX Leiden of per e-mail aan vicepostulator@peerkedonders.nl.

Divers materiaal over Petrus Donders is te downloaden van https://stclemens.org/petrus-donders