Ten behoeve van transparantie en verantwoording worden door Stichting Petrus Donders Tilburg onderstaande gegevens openbaar gemaakt.  

Naam: Stichting Petrus Donders Tilburg  

RSIN nummer:   817569327  

Contactgegevens:  Postadres:  De Schans 95, 5011 EN,  Tilburg

Telefoonnummer:   06-11807040

E-mail: info@peerkedonders.nl  

Bestuurssamenstelling:

Hein van Oorschot, voorzitter

Jan Kerkhofs, penningmeester

Lout Donders, secretaris

Denis Hendrickx

Henk Erinkveld

Caroline Evers

Jan Haans

Sjef Heerkens

Paul Spapens

Kenneth Stam

Doelstelling: De doelstelling van de stichting is in hoofdlijnen: • stimuleren van de verering van de persoon Peerke Donders, het levend houden van zijn gedachtegoed en het bevorderen van het proces van de Heiligverklaring; • het in stand houden van een vaste, voor het publiek toegankelijke, expositie over het leven en werk van Peerke  Donders; • het beheren en onderhouden van de gebouwen (kapel, geboortehuis, museumpaviljoen) en het park met kruisweg op de geboorteplek van Peerke Donders; • het bevorderen van de communicatie rond Peerke Donders en het onderhouden van contacten met de vereerders van Peerke Donders.  

Beleidsplan: Het beleid van de stichting is er op gericht om de continuïteit van de uitvoering van de doelstellingen te waarborgen.  De doelstelling kan, naast beperkte eigen inkomsten uit de exploitatie van park en museum, mede worden gerealiseerd door bijdragen van donateurs en bedrijfsleven, schenkingen via periodieke giften en legaten (rechtstreeks dan wel via Stichting Vrienden Petrus Donders). De aandacht van het bestuur is in continuïteit gericht op het vergroten van de belangstelling voor het leven en werk, respectievelijk het gedachtegoed (naastenliefde en barmhartigheid) van Peerke Donders.

In de afgelopen jaren heeft het Peerke Donders Park een nadrukkelijke plaats gekregen binnen de stad Tilburg en heel bijzonder het stadsdeel Tilburg-Noord. Onze Tilburgse icoon Peerke raakt meer en meer bekend bij brede bevolkingsgroepen. De multiculturele en multireligieuze achtergrond van de lokale bevolking heeft in Peerkes doen en laten nogal wat eigen karaktertrekken ontdekt. Peerke is een voorbeeldfiguur waar een hedendaagse betekenis aan gegeven kan en moet worden. In samenwerking met het multireligieus ontmoetingscentrum ‘Het Ronde Tafelhuis’, de plaatselijke geloofsgemeenschappen waaronder de Norbertijnenparochie van Heikant – Quirijnstok  en allerlei buurt en wijkorganisaties worden op uitgebreide schaal activiteiten ontwikkeld waar verleden en heden elkaar ontmoeten. De sfeer van de omgeving leent zich uitstekend voor vernieuwende ontwikkelingen, ideeën en activiteiten.

SPDT jaarrek 2017 – ANBI

MENU