Stichting Petrus Donders Tilburg

De Stichting Petrus Donders Tilburg (opgericht 2010) beheert het volledige heiligdom en heeft daartoe een erfpachtovereenkomst gesloten met de eigenaren, de paters Redemptoristen. De verering en het gebruik van het heiligdom vinden plaats onder verantwoordelijkheid van deze organisatie. Het doel van de stichting is – kort samengevat – om via bouw en exploitatie van een Peerke Donders (museum) Paviljoen in het bestaande Peerke Donders park in Tilburg–Noord de persoon van de Zalige Petrus Donders, diens leven en werken op een eigentijdse wijze onder de aandacht te brengen van het publiek, met name de jongere generaties.

Dankzij subsidies van de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Tilburg en talloze genereuze giften van de Tilburgse bevolking en van diverse fondsen, kerkelijke instanties en congregaties, particulieren en bedrijven bleek het medio 2008 mogelijk om de doelstellingen van de stichting ook daadwerkelijk te verwezenlijken en het museum te laten bouwen. Het Peerke Donders Paviljoen werd op 27 oktober 2009 geopend.

Het secretariaat is gevestigd op:
De Schans 95
5011 EN Tilburg.

Op kantoortijden - voorlopig - in ieder geval te bereiken via e-mail: info@peerkedonders.nl.

ANBI-gegevens

De Stichting is een ANBI-instelling (algemeen nut beogende instelling) en publiceert daarvoor de volgende gegevens:

Algemene informatie

MENU