Italiaanse film over Petrus Donders
14 januari 2021
Bericht over standbeeld van Peerke
11 februari 2021
Toon alles

Peerke Donders Park opknapbeurt

Na een eeuw spontane groei komt er eenheid in Tilburgs erfgoed

Grote opknapbeurt voor Peerke Donders Park

Het Peerke Donders Park in Tilburg-Noord krijgt een grote opknapbeurt. De werkzaamheden starten in maart en moeten voor de zomer zijn voltooid. Het ontwerp voor de nieuwe inrichting is gemaakt door de Tilburgse landschapsarchitect Rob Wagemakers, bekend van onder meer de Muzentuin achter de Concertzaal. Eenvoud en ingetogenheid zijn volgens hem de kernbegrippen van het vernieuwde Peerke Donders Park.

Het park zoals er dat nu ligt, is zo gegroeid sinds de jaren twintig van de vorige eeuw en is dus bijna honderd jaar oud. Er zijn steeds nieuwe elementen aan toegevoegd zonder dat ooit aan samenhang is gedacht. Die wordt nu voor het eerst in al die tijd aangebracht. Bovendien moeten de belangrijkste onderdelen, met name het geboortehuisje van Peerke Donders, de kapel en het Paviljoen beter zichtbaar worden.

De huidige situatie laat volgens Rob Wagemakers een tweedeling zien in een verrommelde omgeving, terwijl alles wat er in het park staat waardevol is. Maar dat komt niet uit de verf. De tweedeling wordt vooral veroorzaakt door een sterke scheiding tussen enerzijds de kapel en het huisje en anderzijds het moderne Paviljoen. Deze drie beeldbepalende elementen worden met visuele ingrepen tot een eenheid gesmeed.

Om dat te bereiken wordt onder meer een nieuwe entree vanaf de Pater Dondersstraat aangelegd waardoor de passant in een oogopslag een overzicht krijgt van het park. Het voorste gedeelte wordt een met gras begroeid nieuw plein waar een paar auto’s ‘als gast’ mogen staan. De hoog opgaande begroeiing tussen de gebouwen wordt verwijderd waardoor alles beter in het zicht komt te liggen. Deze beplanting wordt in het park herplant. De kapel en het geboortehuisje worden als het ware visueel opgetild door middel van een hardstenen omranding van 20 centimeter hoog.

De historische volkstuin achter het huisje wordt een stuk groter en er wordt een aantal laagstamfruitbomen in geplant. Al het groen dat wordt verwijderd, krijgt elders in het park een nieuw leven. Twee bomen moeten echter worden geveld. Daarvoor in de plaats komen zes nieuwe bomen. Voor de totale uitvoering worden geen nieuwe materialen gebruikt, maar worden bestaande middelen zoals stenen volkomen circulair hergebruikt. De kapel, het geboortehuisje en het Paviljoen worden ’s avonds verlicht.

Rob Wagemakers: “Bescheidenheid is de belangrijkste uiting van de identiteit van deze voor Tilburg zo belangrijke plek, deze bescheidenheid zal nog meer worden benadrukt. Bij Peerke Donders en Tilburg passen geen poeha, maar het moet wel mooi zijn en goed verzorgd.”                 

Comments are closed.