Eerste Peerke Pinkster Picknick
12 mei 2017
Bevrijdingswandeling
22 oktober 2017
Toon alles

Peerke Donders in Suriname: Historiografisch overzicht 1842-2016 dr. Eric Jagdew

Diepgaande studie Surinaamse wetenschapper dr. Eric Jagdew
Peerke Donders in Suriname: Historiografisch overzicht 1842-2016

De Anton de Kom Universiteit van Suriname heeft op de website van deze wetenschappelijke instelling een historiografisch overzicht gepubliceerd van al datgene wat tussen 1842 en 2016 in Suriname over Peerke Donders is gepubliceerd. Het onderzoek is uitgevoerd door de Surinaamse wetenschapper Eric Jagdew. Het onderzoek is gepresenteerd tijdens een wetenschappelijk congres op de Surinaamse universiteit. Daarbij was een delegatie van de Stichting Petrus Donders aanwezig. Voor zijn onderzoek bracht dr. Eric Jagdew ook een bezoek aan Tilburg. Als het historiografisch iets duidelijk maakt, dan is het dat er over Peerke Donders enorm veel is gepubliceerd.

Klik op:http://www.adekusjournal.sr/adekusjournal/website/artikel.asp?sessionid=64AFF8209B23446A8C8800A757437105&menuid=4&categorieid=1&artikelid=100
ga naar rubriek : social sciences

Eric Jagdew: “Als historicus kijk ik naar de harde feiten. Een van deze feiten is dat Petrus Donders tussen 1855 en 1887 ruim 28 jaar op het leprozengesticht Batavia heeft gewerkt. Hij offerde 45 van zijn 78 levensjaren op aan het geestelijk werk in Suriname, waarvan bijna twee derde aan de zorg van melaatsen op het lepragesticht Batavia. Tegelijkertijd maakte hij vanuit Batavia ook verscheidene tochten naar dichtbij en veraf gelegen Inheemse dorpen, om die, voor hem vreemde, Surinamers ook het woord Gods bij te brengen.”

Volgens Eric Jagdew is het dan ook niet verwonderlijk dat hij nog voor zijn dood als een ‘heilige’ werd beschouwd, zowel door de Nederlandse geestelijken als het gewone Surinaamse volk. Op basis hiervan verdient Peerke volgens hem in ieder geval een vermelding in de canon van de Surinaamse geschiedenis. Deze vermelding moet, omdat hij in de huidige multiculturele Surinaamse samenleving nog steeds een representatief voorbeeld is van jarenlange opoffering, onbaatzuchtig gedrag en dienstbaarheid aan de medemens ongeacht ras, geloof en status. “Peerke ligt, als ik kijk naar alles wat over hem is geschreven gedurende de twintigste eeuw, verankerd in het denken van vele mensen in Nederland en Suriname.”

Vanwege deze betekenis van Petrus Donders voor de Surinaamse mens, aldus Eric Jagdew, voelt de Anton de Kom Universiteit van Suriname zich geroepen een wetenschappelijke bijdrage te leveren in het proces tot een eventuele daadwerkelijke heiligverklaring. De wetenschappelijke bijdrage komt neer op een historiografische analyse van de lectuur over Peerke Donders en Batavia om inzicht te verschaffen in hoe mensen tussen 1842 en 2016 over hem hebben gedacht en geschreven.

Dr. Eric R. Jagdew
Directeur Instituut voor Maatschappijwetenschappelijk Onderzoek (IMWO), Anton de Kom Universiteit van Suriname.

FOTOBIJSCHRIFT

De Surinaamse wetenschapper en onderzoeker Eric Jagdew was in september 2016 op bezoek bij Peerke Donders in Tilburg. Foto: Paul Spapens.

Comments are closed.