Trouwen in de Peerke Donders Kapel
30 mei 2018
Surinamereis 2019
1 augustus 2018
Toon alles

Internationale Viering in de Peerke Donders Kapel op 10 juli

PETRUS DONDERS KRIJGT STEEDS MEER INTERNATIONALE BEKENDHEID

Op 10 juli presentatie van een Indonesische editie van boekje over Peerke.

Er komen steeds meer signalen dat de Tilburgse zalige Peerke Donders niet alleen populair is in zijn geboortestad Tilburg en in Suriname, het land waar hij onder de melaatsen werkte. Zijn leven en werken maken ook indruk in andere landen wereldwijd. Zo is er sinds enkele jaren in Albanië een Petrus Donderscentrum voor gehandicapte en achtergestelde jongeren; in Angola is een werkgroep naar hem genoemd die onder melaatsen actief is en in Uruguay is onlangs een parochie naar hem genoemd. Vermeldenswaard is ook, dat in (het voormalige Britse) Guyana, buurland van Suriname, de inheemse bevolking Petrus Donders tot hun patroonheilige hebben uitgeroepen.

Die groeiende belangstelling uit zich ook in het feit dat er steeds meer vraag komt naar vertalingen van het in ons land uitgegeven boekje ‘Petrus Donders aan de kant van de kansarmen’. Sinds enige jaren waren er al vertalingen in het Duits, Engels, Spaans en Portugees. De laatst genoemde editie kent vooral een brede verspreiding in Brazilië. Op dinsdag 10 juli a.s. zal ook een Indonesische vertaling gepresenteerd worden: ‘Petrus Donders, Hidupnya Bagi Orang Terbuang’.

Deze presentatie zal gebeuren op dinsdag 10 juli a.s. tijdens de wekelijkse gebedsdienst in de Petrus Donderskapel naast het Peerke Donders Paviljoen aan de Pater Dondersstraat in Tilburg-Noord. Op die dag zal namelijk een internationale groep van pelgrims het heiligdom bezoeken. Onder hen ook een 15-tal Indonesische redemptoristen, leden van de congregatie waartoe Petrus Donders behoorde. De groep zal verder bestaan uit Duitsers, met name uit Kirchhellen-Bottrop, en een aantal jongeren uit Afrika en Azië.

Voor die gelegenheid zal de gebedsdienst qua teksten en liederen een internationaal karakter krijgen. Iedereen is van harte welkom om zich bij deze viering aan te sluiten. De dienst begint, zoals gebruikelijk op elke dinsdag, om 14.30 uur. In de viering zal het Indonesische boekje over Peerke aan de 15 gasten uit dat land worden uitgereikt.

Peerke Donders Kapel, Peerke Donders Park 1, 5011 XL Tilburg

Comments are closed.