Peerke Donders in het nieuws Januari 2018
30 januari 2018
Pirke lied gezongen door BS Berculo wint eerste prijs Kenderkweek
18 april 2018
Toon alles

Lezing LEPRA Peerke Donders Stichting

Stichting zorgt al ruim 40 jaar dat het werk van Peerke doorgaat

Lezing over lepra in Peerke Donders Paviljoen

In het Peerke Donders Paviljoen in Tilburg Noord wordt op zondag 15 april om 14.00 uur een lezing gegeven over melaatsheid en wat deze ziekte met mensen doet. De gratis toegankelijke lezing wordt verzorgd door Piet Molenaar. Hij is de voorzitter van een naar Peerke Donders genoemde stichting die zich al meer dan 40 jaar inzet voor leprapatiënten. Tilburger Peerke Donders werkte in Suriname 27 jaar onder de melaatsen.

De Peerke Donders Stichting die zich nu inzet voor leprozen is een andere dan de Stichting Petrus Donders Tilburg die onder meer de beheerder is van het erfgoed in Tilburg Noord. Statutair is deze stichting gevestigd in Amsterdam. De vrijwilligers ontplooien activiteiten voor de leprabestrijding in Zuidoost-Azië. “Peerke’s werk gaat door”, zegt voorzitter Piet Molenaar over het werk van de Peerke Donders Stichting.

De oorsprong van deze stichting ligt in 1977 toen een Nederlander in Bangkok in contact kwam met mensen met melaatsheid. In Nederland ging hij op zoek naar financiële steun om ze te kunnen helpen. Een stichting werd opgericht. Deze werd genoemd naar Peerke Donders. Kenmerkend is dat tijdens elke bestuursvergadering een beeldje van Peerke Donders op tafel staat. De stichting begon in Thailand en verlegde later de activiteiten naar Vietnam, Laos en Cambodja. De stichting richt zich vooral op sociaaleconomische hulp, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van drinkwatervoorziening in dorpen met veel lepralijders of het verschaffen van protheses aan mensen met geamputeerde ledematen zodat die weer mobiel worden.

Lepra wordt we de meest gehate ziekte ter wereld genoemd. Er komen jaarlijks ruim 200.000 nieuwe gevallen van lepra bij, vooral in Zuidoost- Azië. Ook in Suriname komt lepra nog voor. De ziekte is niet alleen een grote aanslag op de fysieke gesteldheid van een patiënt, door het stigma dat aan hem kleeft wordt hij ook nog eens uitgesloten. Tijdens de lezing laat Piet Molenaar aan de hand van foto’s en filmpjes zien wat de ziekte met mensen doet. Daarnaast vertelt hij over wat de naar Peerke Donders genoemde stichting voor door lepra getroffen mensen doet.

Voor meer informatie: www.peerkedondersstichting.nl

Het beeldje van Peerke Donders op de voorplecht van een kano in Laos. Als de bestuursleden van leprastichting Petrus Donders op reis zijn gaat het beeldje altijd mee. Foto: Collectie Stichting Petrus Donders.

Comments are closed.