In het park, dat bekend staat als ‘Heiligdom de Heikant’,
staat een museum gewijd aan Peerke Donders.

Festival Surinaamse Cultuur groot succes

Het Festival van de Surinaamse Cultuur dat op zondag 8 oktober 2017 in het Peerke Donders Museum is gehouden was een groot succes. De opzet was een breed publiek iets te laten proeven van de rijke Surinaamse cultuur. Dit streven was meer dan geslaagd. Bovendien was er veel uitwisseling tussen de aanwezigen, hét voorbeeld van elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen door cultuur. Zie voor een beeldverslag onder ‘nieuws’.

MENU